Kukkarokuja kaavamuutos/kommentit

Kukkarokujan tonttialuetta ehdotetaan muutettavaksi liikerakentamisesta asuinrakentamiseen. Alue sijaitsee Vaaralantien pohjoispäässä ja rajoittuu Kehä III:een. Melu- ja pölyhaittojen takia alueen pohjoisreuna jätetään rakentamatta.
.
.http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus/ita-vantaan_asemakaavayksikko/vaarala/prime103_fi.aspx

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/102826_001737_OAS_Kukkarokuja.pdf